Overslaan en naar de inhoud gaan

Op donderdag 30 mei 2019 trekt op OLH Hemelvaart de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. Ze is ontstaan in 1304 als uitdrukking van geloof. Het overheersende thema is de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. De Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Thematisch is de Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De processie begint met het Oude Testament, van de schepping tot de profeten. Vervolgens komt het Nieuwd Testament aan bod, van de geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel begeleiden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen. De Heilige Bloed processie is staat op de lijst van werelderggoed UNESCO. Een leuk extraatje. De Heilig Bloedprocessie in cijfers: 300 medewerkers, 1.700 figuranten, 80 schapen, 66 paarden, 6 kamelen, 6 ezels, 6 roofvogels, een os, enkele kippen, honden en konijnen. Ruim 40 000 aanwezigen genoten met volle teugen van dit jaarlijks gebeuren en dit onder een stralend zonnetje. Onze fotograaf had het voorrecht om foto's te maken in de Belforthallen, de plaats waar alle voorbereidingen getroffen werden.