Naar Boven
 • Geen HTML toegestaan.
 • PHP-code gebruiken

  In sommige inhoudstypen, waaronder berichten en blokken, kan eigen PHP-code geplaatst worden. Wanneer dit door een betrouwbare gebruiker met PHP-ervaring wordt gedaan biedt dit krachtige en flexibele functionaliteit. Bij onjuist gebruik is het echter een groot veiligheidsrisico. Zelfs een kleine vergissing bij het plaatsen van PHP-code kan inbreuk doen op uw site.

  Als u onbekend bent met PHP, SQL of Drupal maak dan geen gebruik van eigen PHP-code in berichten. Experimenten met PHP kunnen uw database beschadigen, uw site onbruikbaar maken of de veiligheid sterk verminderen.

  Aantekeningen:

  • Controleer iedere regel op syntax en logische fouten voordat u deze opslaat.
  • Statements dienen met puntkomma's te worden afgesloten.
  • Globale variabelen die gebruikt worden in uw PHP-code behouden hun waarden nadat uw script is uitgevoerd.
  • register_globals is uitgeschakeld. Als u formulieren wil gebruiken, maak dan gebruik van de beschikbare functies in de Drupal Form API.
  • Gebruik print of return in uw code om inhoud naar het scherm te schrijven.
  • Ontwikkel en test uw PHP-code met behulp van testscripts en voorbeeld databasegegevens voordat de code op een productiesite wordt toegepast.
  • Overweeg om uw PHP-code in een sitespecifieke module of in het template.php-bestand op te nemen in plaats van deze direct in een pagina of een blok te plaatsen.
  • Met het PHP-filter kan PHP-code aan de website-inhoud worden toegevoegd. Let op: wanneer deze module is uitgeschakeld of verwijderd zal de toegevoegde PHP-code als tekst worden weergegeven en als PHP-code worden uitgevoerd.

  Een eenvoudig voorbeeld: Een 'welkomblok' maken dat bezoekers met een eenvoudige tekst begroet.

  • Voeg een nieuw blok genaamd 'Welkom', toe aan uw site. Stel het invoerformaat in op 'PHP-code' (of elk ander formaat dat PHP-invoer ondersteunt) en voeg dit toe aan de berichttekst van het blok:

   print t('Welkom! Dank voor uw bezoek.');
   
  • Om de naam van een geregistreerde gebruiker weer te geven gebruikt u:

    global $user;
   if ($user->uid) {
    print t('Welkom @name! Dank voor uw bezoek.', array('@name' => $user->name));
   }
   else {
    print t('Welkom! Dank voor uw bezoek.');
   }
   

  Drupal.org biedt enige voorbeeld-PHP-knipsels, of u kunt uw eigen maken met enige PHP ervaring en kennis van het Drupal systeem.

 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch herkend. Het regeleinde-element <br /> en de alinea-elementen <p> en </p> worden automatisch ingevoegd. Indien alinea's niet herkend worden, kunt u een aantal lege regels toevoegen.